Lidt historie om Vennekredsen

Vadum Idrætsforenings Vennekreds blev stiftet 29. maj i 1967 med det formål, via forskellige arrangementer, at rejse penge til Idrætsforeningen!

Medlemmer af vennekredsen skulle være både aktive og passive idrætsudøvere, forældre, unge som ældre! Gennem et årligt kontingent kunne man være med til at sikre et kærkomment tilskud til den hastigt voksende idrætsforening! Men kontingent gjorde det ikke alene, og i rigtigt mange år, arrangerede en stor flok frivillige, byfest i Vadum! Gennem fire festlige dage, der bød på bankospil, tombola, helstegt gris, ringridning, familieaften, stort lørdagsbal, blev der hvert år tjent et rimeligt stort beløb til idrætsforeningen! Desværre døde interessen for byfesten ud, og man blev nødt til at tænke i nye baner! Efter byfesterne er der i stedet blevet afholdt rigtig mange halfester, musikarrangementer, gadefodbold, idrætsdage og lignende. Vennekredsen har desuden siden 1999 stillet med et antal kontrollører til alle hjemmekampe i Aalborg Håndbold (siden Aalborg HSH dagene). Det er en stor opgave, som vi heldigvis løser på fornem vis, via en række dygtige og engagerede frivillige hjælpere. Alt sammen for hvert år at kunne donere en sum penge til Hovedbestyrelsen i VIF!

Overskuddet af alle vores arrangementer går ubeskåret til Vadum IF. Derudover har vi, via tilskud fra vores formue, været med til at etablere multibanen med kunstgræs, foreningshuset, Byparken, VIF jubilæumsfest, Multisalen, motionscentret og meget mere.

Lidt fakta
Bestyrelsen består af fem medlemmer, hver valgt for 2 år ad gangen, samt 1 suppleant, valgt for 1 år! Der afholdes generalforsamling hvert år, inden udgangen af marts måned, varsles minimum 14 dage før afholdelse! Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv! Formand, kasserer, sekretær + 2 menige medlemmer. Bestyrelsen holder 4 – 5 møder årligt + ad hoc møder. I år med f. eks. halfester afholdes der typisk lidt flere møder, afhængigt af behov! Formanden indtræder automatisk som medlem af Hallens Fællesudvalg, ligesom vi deltager i VIF hovedbestyrelsens møder med en repræsentant.

Du kan altid følge VIF Vennekredsen via vores Facebookside, eller via www.vadum-if.dk. Her kan du altid se den aktuelle bestyrelse. Du må meget gerne kontakte Vennekredsen med ideer og forslag til dens arbejde, eller hvis du skulle ønske at hjælpe på en eller anden måde.

Omkring efteråret husstandsomdeles indbetalingskort til medlemskab af Vennekredsen, hvor alle, som har lyst at støtte vores arbejde, eller som vil have indflydelse, kan blive medlem af vores forening for et mindre beløb.

Det er meget nemt at blive medlem af foreningen Vadum IF Vennekredsen. Du indbetaler blot kr. 100,00 på Mobile Pay nr. 732777 – så er hele husstanden medlem det pågældende år. Har du ikke Mobile Pay, kan du kontakte kassereren. Kontakt til Vennekredsen kan ske her via hjemmesiden, hvor du kan finde navne og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne. Desuden kan du også orientere sig om vennekredsens tiltag via Facebook og annoncer i Vadum Bladet.

Vi arbejder for at give idrætten og borgerne i Vadum gode faciliteter og oplevelser. Vi er stolte af de resultater, som er frembragt gennem tiden via gode menneskers indsats, og vi er rigtig glade for den store opbakning, vi har til vores arrangementer.